Portret małżonków Arnolfinich

Portret małżonków Arnolfinich – Jan Van Eyck XV w.

Symbole

  • Lustro tzw “rybie oko”- odbija się w nim sam artysta. Wskazuje na to, że my- widzowie jesteśmy świadkami widocznej sceny. Pełni funkcję miłosnego, erotycznego atrybutu
  • Lustro (drugie znaczenie) – oznacza czystość Giovanny, małżonki kupca Giovanniego Arnolfiniego
  • Owoce na parapecie i skrzyni- synonim luksusu i bogactwa
Portret małżonków Arnolfinich - Jan Van Eyck XV w. Sybmole obrazu
  • Pies – symbol wierności – jedna świeca zapalona na świeczniku – symbol obecności Boga
  • Różaniec – religijność mieszkańców domu
  • Czerwone łoże – zjednoczenie małżonków zarówno duchowe jak i cielesne
  • Chodaki na ziemi – zdjęte buty symbolizowały obecność na ziemi świętej – figura św. Małgorzaty- święta jest patronką narodzin i połogów. Ma symbolizować zwycięstwo nad grzechem i szatanem poprzez sakrament małżeństwa.
  • Kolor zielony – symbol równowagi. Jasna zieleń oznacza wierność i lojalność w stosunku do partnera.
Portret małżonków Arnolfinich - Jan Van Eyck XV w. Sybmole obrazu część druga